در مورد تابع IS SRVROLEMEMBER

بپرسید

0

{{ digitTrunc(content.likes) }}

با سلام و خسته نباشید خدمت شما

من از کوئری زیر برای تشخیص role ها استفاده می کنم فقط یک سئوال داشتم دستور IF IS_SRVROLEMEMBER ('sysadmin') IS NULL چه موقعی انجام می شود


IF IS_SRVROLEMEMBER ('sysadmin') = 1
   print 'Current user''s login is a member of the sysadmin role'
ELSE IF IS_SRVROLEMEMBER ('sysadmin') = 0
   print 'Current user''s login is NOT a member of the sysadmin role'
ELSE IF IS_SRVROLEMEMBER ('sysadmin') IS NULL
   print 'ERROR: The server role specified is not valid.';

ممنون می شوم من را راهنمایی کنید.با تشکر از شما

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

پاسخ ها به این سوال

پاسخ ها به این سوال

{{ digitTrunc(post.likes) }}

این پست در تاریخ {{ dateString(new Date(post.deleteDate)) }} توسط {{ post.deletedByUser }} حذف شده است.

دلیل حذف: {{ post.deleteReason ?? 'نامشخص' }}

{{ err }}
{{ post.userAchivements.rhodiumAchievements }}
{{ post.userAchivements.platinumAchievements }}
{{ post.userAchivements.goldAchievements }}
{{ post.userAchivements.silverAchievements }}
{{ post.userAchivements.bronzeAchievements }}
{{ timeSince(new Date(post.date)) }} قبل

برای ثبت پاسخ خود در وب سایت وارد حساب کاربری خود شوید
قابلیت ارسال مطلب توسط مدیریت سایت غیر فعال شده است