پینگ نشدن و خطای پیدا نکردن دومین کنترلر با اسم

بپرسید
  • c30tehran c30tehran
  • 87 ماه قبل
  • 22 ماه قبل
  • 519 نمایش

0

{{ digitTrunc(content.likes) }}

در سیستم کلاینت پینگ اسم کامپیوترها و ip ها پینگ می شود ولی lab.hamiran.local پینگ نمی شود و در سرور تمام سیستم و اسم کامپیوترها با دومین پینگ دارم

Ping request could not find host hamiran.local. Please check the name and try again.

در کلاینت فقط اسم خود سیستم با دومین پینگ دارم

البته یک ادیشنال میخواستم اضافه کنم متاسفانه در مرحله اول


An Active Directory domain controller for the domain "hamiran.local" could not be contacted.
Ensure that you supplied the correct DNS domain name.

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

پاسخ ها به این سوال

پاسخ ها به این سوال

{{ digitTrunc(post.likes) }}

این پست در تاریخ {{ dateString(new Date(post.deleteDate)) }} توسط {{ post.deletedByUser }} حذف شده است.

دلیل حذف: {{ post.deleteReason ?? 'نامشخص' }}

{{ err }}
{{ post.userAchivements.rhodiumAchievements }}
{{ post.userAchivements.platinumAchievements }}
{{ post.userAchivements.goldAchievements }}
{{ post.userAchivements.silverAchievements }}
{{ post.userAchivements.bronzeAchievements }}
{{ timeSince(new Date(post.date)) }} قبل

برای ثبت پاسخ خود در وب سایت وارد حساب کاربری خود شوید
قابلیت ارسال مطلب توسط مدیریت سایت غیر فعال شده است