رفع خطای Windows cannot access در Share شبکه

بپرسید

0

{{ digitTrunc(content.likes) }}

||http://tosinso.com/files/get/c983ca96-1718-43b8-8b10-9d73fc6a3446||
چطوری این ارور رو برطرف کنم؟
فایروال خاموشه
ورک گروپها یکی هستن

چطوری این ارور Windows cannot access رو برطرف کنم؟

فایروال خاموشه

ورک گروپها یکی هستن

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

پاسخ ها به این سوال

پاسخ ها به این سوال

{{ digitTrunc(post.likes) }}

این پست در تاریخ {{ dateString(new Date(post.deleteDate)) }} توسط {{ post.deletedByUser }} حذف شده است.

دلیل حذف: {{ post.deleteReason ?? 'نامشخص' }}

{{ err }}
{{ post.userAchivements.rhodiumAchievements }}
{{ post.userAchivements.platinumAchievements }}
{{ post.userAchivements.goldAchievements }}
{{ post.userAchivements.silverAchievements }}
{{ post.userAchivements.bronzeAchievements }}
{{ timeSince(new Date(post.date)) }} قبل

برای ثبت پاسخ خود در وب سایت وارد حساب کاربری خود شوید
قابلیت ارسال مطلب توسط مدیریت سایت غیر فعال شده است