مشکل استفاده از چاپگر نصب شده در ویندوز XP در ویندوز 7

بپرسید

0

{{ digitTrunc(content.likes) }}

با سلام ، توی شرکت وقتی می خوام چاپگر رو Add کنم پیغام خطای زیر رو میده

با سلام 
توی شرکت وقتی می خوام چاپگر  رو Add کنم پیغام خطای زیر رو میده
||http://tosinso.com/files/get/ef3c7f32-fb84-42b7-8e58-0d645136b6ca||
ویندوز کامپیوتری که چاپگر روش به اشتراک گذاشته شده xp می باشد و سیستم من ویندوز 7
درایورشو دانلود کردم و ولی بازم نمیشناسه یعنی بصورت زیر نصب می کنم
||http://tosinso.com/files/get/523da30d-ad3a-40cc-904d-396527fc635f||
||http://tosinso.com/files/get/6df0ee4c-a9dd-4992-b2f9-39a3d5205a9e||
||http://tosinso.com/files/get/6a9ec9ac-78f5-4fc3-b761-cd5c97ea40f3||
||http://tosinso.com/files/get/eacedd50-5244-48e8-8b85-b1f9088766cf||

دسترسی ها هم درسته

ویندوز کامپیوتری که چاپگر روش به اشتراک گذاشته شده xp می باشد و سیستم من ویندوز 7

درایورشو دانلود کردم و ولی بازم نمیشناسه یعنی بصورت زیر نصب می کنم

با سلام 
توی شرکت وقتی می خوام چاپگر  رو Add کنم پیغام خطای زیر رو میده
||http://tosinso.com/files/get/ef3c7f32-fb84-42b7-8e58-0d645136b6ca||
ویندوز کامپیوتری که چاپگر روش به اشتراک گذاشته شده xp می باشد و سیستم من ویندوز 7
درایورشو دانلود کردم و ولی بازم نمیشناسه یعنی بصورت زیر نصب می کنم
||http://tosinso.com/files/get/523da30d-ad3a-40cc-904d-396527fc635f||
||http://tosinso.com/files/get/6df0ee4c-a9dd-4992-b2f9-39a3d5205a9e||
||http://tosinso.com/files/get/6a9ec9ac-78f5-4fc3-b761-cd5c97ea40f3||
||http://tosinso.com/files/get/eacedd50-5244-48e8-8b85-b1f9088766cf||

دسترسی ها هم درسته
با سلام 
توی شرکت وقتی می خوام چاپگر  رو Add کنم پیغام خطای زیر رو میده
||http://tosinso.com/files/get/ef3c7f32-fb84-42b7-8e58-0d645136b6ca||
ویندوز کامپیوتری که چاپگر روش به اشتراک گذاشته شده xp می باشد و سیستم من ویندوز 7
درایورشو دانلود کردم و ولی بازم نمیشناسه یعنی بصورت زیر نصب می کنم
||http://tosinso.com/files/get/523da30d-ad3a-40cc-904d-396527fc635f||
||http://tosinso.com/files/get/6df0ee4c-a9dd-4992-b2f9-39a3d5205a9e||
||http://tosinso.com/files/get/6a9ec9ac-78f5-4fc3-b761-cd5c97ea40f3||
||http://tosinso.com/files/get/eacedd50-5244-48e8-8b85-b1f9088766cf||

دسترسی ها هم درسته
با سلام 
توی شرکت وقتی می خوام چاپگر  رو Add کنم پیغام خطای زیر رو میده
||http://tosinso.com/files/get/ef3c7f32-fb84-42b7-8e58-0d645136b6ca||
ویندوز کامپیوتری که چاپگر روش به اشتراک گذاشته شده xp می باشد و سیستم من ویندوز 7
درایورشو دانلود کردم و ولی بازم نمیشناسه یعنی بصورت زیر نصب می کنم
||http://tosinso.com/files/get/523da30d-ad3a-40cc-904d-396527fc635f||
||http://tosinso.com/files/get/6df0ee4c-a9dd-4992-b2f9-39a3d5205a9e||
||http://tosinso.com/files/get/6a9ec9ac-78f5-4fc3-b761-cd5c97ea40f3||
||http://tosinso.com/files/get/eacedd50-5244-48e8-8b85-b1f9088766cf||

دسترسی ها هم درسته
با سلام 
توی شرکت وقتی می خوام چاپگر  رو Add کنم پیغام خطای زیر رو میده
||http://tosinso.com/files/get/ef3c7f32-fb84-42b7-8e58-0d645136b6ca||
ویندوز کامپیوتری که چاپگر روش به اشتراک گذاشته شده xp می باشد و سیستم من ویندوز 7
درایورشو دانلود کردم و ولی بازم نمیشناسه یعنی بصورت زیر نصب می کنم
||http://tosinso.com/files/get/523da30d-ad3a-40cc-904d-396527fc635f||
||http://tosinso.com/files/get/6df0ee4c-a9dd-4992-b2f9-39a3d5205a9e||
||http://tosinso.com/files/get/6a9ec9ac-78f5-4fc3-b761-cd5c97ea40f3||
||http://tosinso.com/files/get/eacedd50-5244-48e8-8b85-b1f9088766cf||

دسترسی ها هم درسته

دسترسی ها هم درسته

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

پاسخ ها به این سوال

پاسخ ها به این سوال

{{ digitTrunc(post.likes) }}

این پست در تاریخ {{ dateString(new Date(post.deleteDate)) }} توسط {{ post.deletedByUser }} حذف شده است.

دلیل حذف: {{ post.deleteReason ?? 'نامشخص' }}

{{ err }}
{{ post.userAchivements.rhodiumAchievements }}
{{ post.userAchivements.platinumAchievements }}
{{ post.userAchivements.goldAchievements }}
{{ post.userAchivements.silverAchievements }}
{{ post.userAchivements.bronzeAchievements }}
{{ timeSince(new Date(post.date)) }} قبل

برای ثبت پاسخ خود در وب سایت وارد حساب کاربری خود شوید
قابلیت ارسال مطلب توسط مدیریت سایت غیر فعال شده است