اعمال دسترسی کاربران به IIS در Domain

بپرسید

0

{{ digitTrunc(content.likes) }}

به نام خدا

چطور می تونم دسترسی استفاده از IIS نصب شده بر روی تعدادی از سیستم ها را در یک شبکه دومین که کاربران عضو Domain users هستند را فراهم کنم؟

به دلیل اینکه نمی خوام کاربران بتوانند تنظیمات سیستم را تغییر بدهند (از جمله نصب یا حذف نرم افزار) کاربران را فقط عضو گروه Domain users قرار دادم.

خب الان با شرایط فوق کاربر اجازه استفاده از IIS نصب شده روی سیتم خودش نداره.

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

پاسخ ها به این سوال

پاسخ ها به این سوال

{{ digitTrunc(post.likes) }}

این پست در تاریخ {{ dateString(new Date(post.deleteDate)) }} توسط {{ post.deletedByUser }} حذف شده است.

دلیل حذف: {{ post.deleteReason ?? 'نامشخص' }}

{{ err }}
{{ post.userAchivements.rhodiumAchievements }}
{{ post.userAchivements.platinumAchievements }}
{{ post.userAchivements.goldAchievements }}
{{ post.userAchivements.silverAchievements }}
{{ post.userAchivements.bronzeAchievements }}
{{ timeSince(new Date(post.date)) }} قبل

برای ثبت پاسخ خود در وب سایت وارد حساب کاربری خود شوید
قابلیت ارسال مطلب توسط مدیریت سایت غیر فعال شده است