معرفی انواع توپولوژی های شبکه های کامپیوتری + نقاط ضعف و قدرت

توپولوژی شبکه چیست؟ توپولوژی های شبکه (Network Topologies) مثل استخوان بندی شبکه هستند. روشهای به هم بستن کامپیوترها به هم در شبکه ها با استفاده از کابل ها یا بدون کابل ها در بحث شبکه های کامپیوتری با عنوان توپولوژی شبکه شناخته می شوند. توپولوژی خطی ، توپولوژی ستاره ای ، توپولوژی حلقوی ، توپولوژی های ترکیبی و ... از جمله مهمترین این همبندی های شبکه هستند. امروز در خصوص انواع توپولوژی های شبکه با هم صحبت می کنیم و شما بعد از خواندن این مقاله ، همه توپولوژی های شبکه را به خوبی به همراه مزایا و معایب هر توپولوژی خواهید شناخت.

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

توپولوژی ستاره ایی (Star) چیست؟ 

در این توپولوژی کلیه ی کامپیوتر ها به یک کنترل کننده ی مرکزی یا هاب متصل هستند. هرگاه کامپیوتری بخواهد با کامپیوتر دیگری تبادل اطلاعات نماید، کامپیوتر منبع ابتدا باید اطلاعات را به هاب ارسال نماید. سپس از طریق هاب آن اطلاعات به کامپیوتر مقصد منتقل شود. پس اگر کامپیوتری بخواهد اطلاعاتی به کامپیوتر دیگر ارسال نماید، اطلاعات را به هاب فرستاده و نهایتاً هاب آن اطلاعات را به کامپیوتر مقصد میفرستد.

توپولوژی ستاره ای در شبکه

نقاط قوت توپولوژی ستاره ای عبارتند از :

 • نصب شبکه با این توپولوژی ساده است
 • توسعه شبکه با این توپولوژی به راحتی انجام می شود
 • اگر یکی از خطوط متصل به هاب قطع شود ، فقط یک کامپيوتر از شبکه خارج می شود.

نقاط ضعف توپولوژی ستاره ای عبارتند از :

 • عمليات كل شبكه به هاب وابسته است. اين بدان معناست كه اگر هاب از كار بيفتد، كل شبكه از كار خواهد افتاد .

توپولوژی حلقوی (Ring) چیست؟

این توپولوژی توسط شرکت IBM اختراع شد وبه همين دليل است که این توپولوژی بنام" IBM Tokenring " مشهور است.در این توپولوژی کليه کامپيوتر ها به گونه ای به یکدیگر متصل هستند که مجموعه آنها یک حلقه را می سازد . کامپيوتر مبدا، اطلاعات را به کامپيوتر بعدی در حلقه ارسال نموده و آن کامپيوتر آدرس اطلاعات را برای خود کپی می کند، آنگاه اطلاعات را به کامپيوتر بعدی در حلقه منتقل خواهد کرد وبهمين ترتيب این روند ادامه پيدا می کند تا اطلاعات به کامپيوتر مبدأ برسد. سپس کامپيوتر مبدأ این اطلاعات را از روی حلقه حذف می کند.

توپولوژی حلقوی یا رینگ در شبکه چیست

نقاط ضعف توپولوژی حلقوی عبارتند از :

 • اگر یک کامپيوتر از کار بيفتد، کل شبکه متوقف می شود.
 • به سخت افزار پيچيده نياز دارد " کارت شبکه آن گران قيمت است.
 • برای اضافه کردن یک ایستگاه به شبکه باید کل شبکه را متوقف کرد.

نقاط قوت توپولوژی حلقوی عبارتند از :

 • نصب شبکه با این توپولوژی ساده است.
 • توسعه شبکه با این توپولوژی به راحتی انجام می شود.
 • در این توپولوژی از کابل فيبر نوری می توان استفاده کرد.

توپولوژی خطی یا اتوبوسی (BUS) چیست؟

در یک شبکه خطی چندین کامپيوتر به یک کابل بنام اتوبوسی متصل می شوند . در این توپولوژی ، رسانه انتقال بين کليه کامپيوتر ها مشترک است . سادگی ، کم هزینه بودن وتوسعه آسان این شبکه ، از نقاط قوت توپولوژی اتوبوسی می باشد . نقطه ضعف عمده این شبکه آن است که اگر کابل اصلی که بعنوان پل ارتباطی بين کامپيوتر های شبکه می باشد قطع شود، کل شبکه از کار خواهد افتاد.

توپولوژی خطی یا اتوبوسی در شبکه چیست

توپولوژی توری (Mesh) چیست؟

در این توپولوژی هر کامپيوتری مستقيماً به کليه کامپيوترهای شبکه متصل می شود . مزیت این توپولوژی آن است که هر کامپيوتر با سایر کامپيوتر ها ارتباطی مجزا دارد . بنابراین ، این توپولوژی دارای بالاترین درجه امنيت واطمينان می باشد . اگر یک کابل ارتباطی در این توپولوژی قطع شود ، شبکه همچنان فعال باقی می ماند. از نقاط ضعف اساسی این توپولوژی آن است که از تعداد زیادی خطوط ارتباطی استفاده می کند، مخصوصا زمانی که تعداد ایستگاه ها افزایش یابند .

توپولوژی توری یا MEsh در شبکه چیست

به همين جهت این توپولوژی از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نيست . برای مثال ، در یک شبکه با صد ایستگاه کاری ، ایستگاه شماره یک نيازمند به نود و نه می باشد . تعداد کابل های مورد نياز در این توپولوژی با رابطه N(N-1)/2 محاسبه می شود که در آن N تعداد ایستگاه های شبکه می باشد.

معرفی توپولوژی MEsh یا Partially MEsh

توپولوژی ترکيبی (Hybrid) چیست؟

این توپولوژی ترکيبی است از چند شبکه با توپولوژی متفاوت که توسط یک کابل اصلی بنام استخوان بندی Back bone به یکدیگر مرتبط شده اند . هر شبکه توسط یک پل ارتباطی Bridge به کابل استخوان بندی متصل می شود. این توپولوژی از یک یا چند هاب فعال یا تکرار کننده برای اتصال ایستگاه ها به یکدیگر استفاده می کند . هاب مهمترین عنصر شبکه مبتنی بر توپولوژی درختی است . زیرا کليه ایستگاه ها را به یکدیگر متصل می کند . وظيفه هاب دریافت اطلاعات از یک ایستگاه و تکرار وتقویت آن اطلاعات وسپس ارسال آنها به ایستگاه دیگر می باشد.

معرفی توپولوژی های شبکه

در دوره آموزشی نتورک پلاس بصورت مفصل در خصوص انواع توپولوژی های شبکه صحبت می شود و کاربرد ، مزایا و معایب هر یک از این توپولوژی ها بررسی خواهد شد.


 • انواع توپولوژی شبکه کدامند؟

  به ترتیب توپولوژی ها یا همبندی های مختلف شبکه عبارتند از : توپولوژی ستاره ای ، توپولوژی خطی ، توپولوژی حلقوی ، توپولوژی توری ، توپولوژی ترکیبی و توپولوژی بیسیم ... که هر کدام مصارف و کاربردهای ویژه خودشان را دارند.
 • کدامیک از توپولوژی های شبکه بیشترین کاربرد را دارند؟

  در حال حاضر در دنیا بیشترین کاربرد از توپولوژی های ترکیبی یا هایبریدی است که ترکیبی از چند توپولوژی مختلف هستند.

زینت چهارلنگ
زینت چهارلنگ

پشت هر کوه بلند سبزه زاریست پر از یاد خدا و در آن باغ کسی می خواند که خدا هست، دگر غصه چرا؟!؟!... آرزو دارم:خورشید، رهایت نکند غم، صدایت نکند ظلمت شام، سیاهت نکند و تو را از دل آنکس که دلت در تن اوست حضرت دوست جدایت نکند.

نظرات