اضافه نشدن هارد بعد از تغییر رید

بپرسید

0

{{ digitTrunc(content.likes) }}

سلام دوستان من یه سرور Hp DL 380G8 دارم با رید کنترل P420i 1G قبلا 3 تا هارد 300G را رید 5 کرده بودم و 5 تا هارد 600G را رید 6 کرده بودم حالا رید 6 را پاک کردم و با 4 عدد هارد رید 10 گذاشتم ولی حالا وقتی میخوام در vSphere هارد جدید را اضافه کنم پیغام خطا که بپیوست میباشد نشان میدهد چند باری هم رید را پاک کردم و دوباره ساختم ولی مشکل برطرف نشد

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

پاسخ ها به این سوال

پاسخ ها به این سوال

{{ digitTrunc(post.likes) }}

این پست در تاریخ {{ dateString(new Date(post.deleteDate)) }} توسط {{ post.deletedByUser }} حذف شده است.

دلیل حذف: {{ post.deleteReason ?? 'نامشخص' }}

{{ err }}
{{ post.userAchivements.rhodiumAchievements }}
{{ post.userAchivements.platinumAchievements }}
{{ post.userAchivements.goldAchievements }}
{{ post.userAchivements.silverAchievements }}
{{ post.userAchivements.bronzeAchievements }}
{{ timeSince(new Date(post.date)) }} قبل

برای ثبت پاسخ خود در وب سایت وارد حساب کاربری خود شوید
قابلیت ارسال مطلب توسط مدیریت سایت غیر فعال شده است