مشکل پاک نشدن اتوماتیک بکاپ ها در Veeam

بپرسید

0

{{ digitTrunc(content.likes) }}

سلام

من دوتا job مشابه برای یک ماشین مجازی جهت بکاپ گیری ایجاد کرده ام.

تنها تفاوت محل بکاپ گیری ، یکی internal و دیگری External است.

Retention Policy هر دو 7 روز است.

backup mode هر دو incremental به همراه تیک Synthetic full backup on Friday میباشد.

Schedule run Job بصورت هرروز است.

- نکته : job اول که در حافظه خارجی گرفته میشود مرتب بکاپ میگیرد و همیشه 7 روز بکاپ دارد.

- مشکل : job دوم که در حافظه داخلی گرفته میشود مرتب بکاپ میگیرد ولی همه بکاپ ها قدیمی را نگه میدارد. و باعث پرشدن حافظه و عدم بکاپ گیری بعد از چند روز میشود.

- تذکر : گزینه Remove deleted item data after هم فعال کردم ولی فایده ای نداشت.

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

پاسخ ها به این سوال

پاسخ ها به این سوال

{{ digitTrunc(post.likes) }}

این پست در تاریخ {{ dateString(new Date(post.deleteDate)) }} توسط {{ post.deletedByUser }} حذف شده است.

دلیل حذف: {{ post.deleteReason ?? 'نامشخص' }}

{{ err }}
{{ post.userAchivements.rhodiumAchievements }}
{{ post.userAchivements.platinumAchievements }}
{{ post.userAchivements.goldAchievements }}
{{ post.userAchivements.silverAchievements }}
{{ post.userAchivements.bronzeAchievements }}
{{ timeSince(new Date(post.date)) }} قبل

برای ثبت پاسخ خود در وب سایت وارد حساب کاربری خود شوید
قابلیت ارسال مطلب توسط مدیریت سایت غیر فعال شده است