عدم ارتباط user manager با میکروتیک

بپرسید

0

{{ digitTrunc(content.likes) }}

سلام

من هات اسپات رو روی میکروتیک راه اندازی کردم و user manager هم نصب کردم ولی کاربری که در خود میکروتیک درست میکنم میتونه وصل بشه ولی کاربری که در user manager ایجاد میکنم نمیتونه و خطای زیر رو میده

RADIUS server is not responding

کلیه تنظیمات درست انجام شده

تنطیمات radius میکروتیک

سلام
من هات اسپات رو روی میکروتیک راه اندازی کردم و user manager هم نصب کردم ولی کاربری که در خود میکروتیک درست میکنم میتونه وصل بشه ولی کاربری که در user manager ایجاد میکنم نمیتونه و خطای زیر رو میده
RADIUS server is not responding

کلیه تنظیمات درست انجام شده
تنطیمات radius میکروتیک
||http://tosinso.com/files/get/7808b1c7-b910-4e6b-82ea-a7bcd820e207||

تنظیمات  در user manager
||http://tosinso.com/files/get/2a9c102f-7e82-4ef5-b1cd-6ea8b07bd8a5||

اتصال هات اسپات به radius
||http://tosinso.com/files/get/75706c0c-f814-4209-9f91-334fe59b824d||

با تشکر

تنظیمات در user manager

سلام
من هات اسپات رو روی میکروتیک راه اندازی کردم و user manager هم نصب کردم ولی کاربری که در خود میکروتیک درست میکنم میتونه وصل بشه ولی کاربری که در user manager ایجاد میکنم نمیتونه و خطای زیر رو میده
RADIUS server is not responding

کلیه تنظیمات درست انجام شده
تنطیمات radius میکروتیک
||http://tosinso.com/files/get/7808b1c7-b910-4e6b-82ea-a7bcd820e207||

تنظیمات  در user manager
||http://tosinso.com/files/get/2a9c102f-7e82-4ef5-b1cd-6ea8b07bd8a5||

اتصال هات اسپات به radius
||http://tosinso.com/files/get/75706c0c-f814-4209-9f91-334fe59b824d||

با تشکر

اتصال هات اسپات به radius

سلام
من هات اسپات رو روی میکروتیک راه اندازی کردم و user manager هم نصب کردم ولی کاربری که در خود میکروتیک درست میکنم میتونه وصل بشه ولی کاربری که در user manager ایجاد میکنم نمیتونه و خطای زیر رو میده
RADIUS server is not responding

کلیه تنظیمات درست انجام شده
تنطیمات radius میکروتیک
||http://tosinso.com/files/get/7808b1c7-b910-4e6b-82ea-a7bcd820e207||

تنظیمات  در user manager
||http://tosinso.com/files/get/2a9c102f-7e82-4ef5-b1cd-6ea8b07bd8a5||

اتصال هات اسپات به radius
||http://tosinso.com/files/get/75706c0c-f814-4209-9f91-334fe59b824d||

با تشکر

با تشکر

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

پاسخ ها به این سوال

پاسخ ها به این سوال

{{ digitTrunc(post.likes) }}

این پست در تاریخ {{ dateString(new Date(post.deleteDate)) }} توسط {{ post.deletedByUser }} حذف شده است.

دلیل حذف: {{ post.deleteReason ?? 'نامشخص' }}

{{ err }}
{{ post.userAchivements.rhodiumAchievements }}
{{ post.userAchivements.platinumAchievements }}
{{ post.userAchivements.goldAchievements }}
{{ post.userAchivements.silverAchievements }}
{{ post.userAchivements.bronzeAchievements }}
{{ timeSince(new Date(post.date)) }} قبل

برای ثبت پاسخ خود در وب سایت وارد حساب کاربری خود شوید
قابلیت ارسال مطلب توسط مدیریت سایت غیر فعال شده است