شبکه بودن دو ip با سابنت های متفاوت

بپرسید

0

{{ digitTrunc(content.likes) }}

با سلام خدمت دوستان.

طبق بحث سابنت ماسک و IP دو کامپیوتر را شبکه میگفتیم اگرنتیجه and بیتی کل بیتهای سابنت ماسک و ip در هردو کامپیوتر یکی شوند.

الان این دو مشخصه زیر از قانون بالا پیروی میکنند ولی وقتی که همینارو به دو تا کامپیوتر در دوسر یک سوییچ در packet tracer میدم بهم ping نمیده.

pc1:

ip:

00010101.00010101.00001101.00001100 --------- 21.21.13.12

subnet mask:

11111111.11111111.11111100.00000000 --------- 255.255.252.0

pc2:

ip:

00010101.00010101.00001100.00001010 --------- 21.21.12.10

subnet mask:

11111111.11111111.11111111.00000000 --------- 255.255.255.0

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

پاسخ ها به این سوال

پاسخ ها به این سوال

{{ digitTrunc(post.likes) }}

این پست در تاریخ {{ dateString(new Date(post.deleteDate)) }} توسط {{ post.deletedByUser }} حذف شده است.

دلیل حذف: {{ post.deleteReason ?? 'نامشخص' }}

{{ err }}
{{ post.userAchivements.rhodiumAchievements }}
{{ post.userAchivements.platinumAchievements }}
{{ post.userAchivements.goldAchievements }}
{{ post.userAchivements.silverAchievements }}
{{ post.userAchivements.bronzeAchievements }}
{{ timeSince(new Date(post.date)) }} قبل

برای ثبت پاسخ خود در وب سایت وارد حساب کاربری خود شوید
قابلیت ارسال مطلب توسط مدیریت سایت غیر فعال شده است