رنج های رزرو شده IETF و IANA

بپرسید

0

{{ digitTrunc(content.likes) }}

این رنج های رزرو شده زیر :

100.64.0.0/10

192.0.0.0/24

192.0.2.0/24

192.88.99.0/24

198.18.0.0/15

198.51.100.0/24

203.0.113.0/24

که طبق IETF و IANA رزرو شدن اگه تو شبکه داخلی شرکت ها و یا سازمانها استفاده بشن مشکلی ایجاد میکنه؟

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

پاسخ ها به این سوال

پاسخ ها به این سوال

{{ digitTrunc(post.likes) }}

این پست در تاریخ {{ dateString(new Date(post.deleteDate)) }} توسط {{ post.deletedByUser }} حذف شده است.

دلیل حذف: {{ post.deleteReason ?? 'نامشخص' }}

{{ err }}
{{ post.userAchivements.rhodiumAchievements }}
{{ post.userAchivements.platinumAchievements }}
{{ post.userAchivements.goldAchievements }}
{{ post.userAchivements.silverAchievements }}
{{ post.userAchivements.bronzeAchievements }}
{{ timeSince(new Date(post.date)) }} قبل

برای ثبت پاسخ خود در وب سایت وارد حساب کاربری خود شوید
قابلیت ارسال مطلب توسط مدیریت سایت غیر فعال شده است