آپدیت سوییچ سیسکو بدون حجم اضافی

بپرسید

0

{{ digitTrunc(content.likes) }}

با عرض سلام خدمت دوستان، من میخواستم سوییچ سیسکو رو آپدیت بکنم ولی متاسفانه فضای کافی جهت ذخیره رو ندارم.

چجوری میتونم os قبلی رو پاک بکنم و این رو جایگزین بکنم؟


%Error writing flash:/c3750-ipbasek9-mz.122-55.SE12.bin (No space left on device)


    2  -rwx        1180   Mar 1 1993 00:24:04 +00:00  config.text.renamed
    3  -rwx           5   Mar 1 1993 00:24:04 +00:00  private-config.text.renamed
    4  -rwx        1214   Mar 1 1993 00:43:17 +00:00  config.text
    5  drwx         192   Mar 1 1993 00:07:38 +00:00  c3750-ipbase-mz.122-50.SE5
  427  -rwx         156   Mar 1 1993 00:02:19 +00:00  express_setup.debug
  429  -rwx           5   Mar 1 1993 00:43:17 +00:00  private-config.text
  430  -rwx        1048   Mar 1 1993 00:43:17 +00:00  multiple-fs

15998976 bytes total (3642368 bytes free)

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

پاسخ ها به این سوال

پاسخ ها به این سوال

{{ digitTrunc(post.likes) }}

این پست در تاریخ {{ dateString(new Date(post.deleteDate)) }} توسط {{ post.deletedByUser }} حذف شده است.

دلیل حذف: {{ post.deleteReason ?? 'نامشخص' }}

{{ err }}
{{ post.userAchivements.rhodiumAchievements }}
{{ post.userAchivements.platinumAchievements }}
{{ post.userAchivements.goldAchievements }}
{{ post.userAchivements.silverAchievements }}
{{ post.userAchivements.bronzeAchievements }}
{{ timeSince(new Date(post.date)) }} قبل

برای ثبت پاسخ خود در وب سایت وارد حساب کاربری خود شوید
قابلیت ارسال مطلب توسط مدیریت سایت غیر فعال شده است