صادق شعبانی
کارشناس ارشد سیسکو

آموزش راه اندازی GLBP در روتر و سویچ سیسکو

در سری سناریو های سیسکو امروز می خواهیم آموزش راه اندازی GLBP در روتر و سویچ سیسکو می پردازیم . تو این قسمت می خواهیم که پروتکل GLBP کانفیگ کنیم و البته خود بحث GLBP یه مقدار داستان داره سناریوش! ببینید ، اولا" این تصویر سناریو

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران
1

یه سناریو ای هست که فقط ظاهرش گندست!هیچی نیست. حالا قراره که چیکار کنیم:

 1. میخواهیم که GLBP کانفیگ کنیم.خیلی تند و سریع روی 2 تا روتر ما کانفیگ هاشو انجام می دیم و تموم!
 2. نیت ما خیره!قصد داریم که بریم تو فاز TRACK!بعله ، به میمنت و مبارکی بخاطر بحث TRACK باید از الگوریتم WEIGHT استفاده کنیم.خب پس ، حالا فرقی نمیکنه شما اول TRACK رو مینویسی و بعد الگوریتم رو عوض میکنی یا اول الگوریتم بعدا" TRACK. من اول الگوریتم رو میخوام که عوض کنم.
 3. الگوریتم رو که عوض کردیم حالا باید براش TRACK بنویسیم و لینک پشت روتر رو چک کنه.
 4. آخ آخ آخ!می رسیم به مرحله THRESHOLD های UPPER و LOWER!

من تو CISCO LAB ها خیلی اهل توضیح دادن نیستم چون تو ویدیو و مقالات خیلی بحث کردیم ولی اینجا لازمه یه بحثی رو با هم داشته باشیم.همانطور که میبینید من 2 تا روتر دارم که روتر R1 من 2 تا خط اینترنت و روتر R2 هم ، 3 تا خط اینترنت داره

روتر R2 کلا" 3.5MEG و روتر R1 هم کلا 2.5MEG . اگر من نوع الگوریتم رو WEIGHT بگذارم ، با قطع شدن هر کدوم از این خطوط باید از مقدار WEIGHT خود روتر کم بشه. من مقدار WEIGHT در هر 2 تا روتر رو 254 میذارم. حالا با دقت با این تصاویر دقت کنید :

2
3
 • اول روتر R1
2

من اینطور تعریف میکنم که اگه هر کدوم از لینک ها ، قطع شد همونقدر که مشخص شده از مقدار WEIGHT کم بشه. اگه لینک 2MEG قطع شد ، 160 تا کم بشه که میشه 94 و چون از LOWER کمتر هست این روتر قاعدتا" دیگه AVF نباید باشد و اگه لینک دوم یعنی 512 قطع شد 100 تا کم بشه که اگه فقط همین لینک قطع بشه مقدار WEIGHT برابر با 154 خواهد شد که چون از LOWER کمتر نیست ، تو نقش خودش می مونه.

 • روتر R2
3

اولا" که این روتر بخاطر سرعت 3 تا لینکش که نسبت به روتر دیگه بیشتر هست AVG هست ، پس من باید PRIORITY اون رو نسبت به R1 بیشتر بگذارم.اینجا هم مقدار WEIGHT من برابر با 254 هست که اگر لینک 2MEG قطع شد ، طبق مقدار مشخص شده از WEIGHT کم بشه و چون مقدار WEIGHT از LOWER کمتره دیگه حتی نقش AVG هم نداشته باشه.

اون 2 تا لینک دیگه هم داستان مشابهی رو دارن که اگه به تنهایی قطع بشن که هیچ ، تغییری نمی کنه ولی اگه جفتشون قطع بشن ، دقیقا" مثل این می مونه که لینک 2 مگ قطع شده و طبق مقدار مشخص شده از WEIGHT کم میشه.خب ، صحبت بسه ، بریم سراغ کانفیگ

 • کانفیگ های عمومی روتر R1
R1#
R1#
R1#!R1
R1#EN
R1#CONF T
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#
R1(config)#INT ETH 0/0
R1(config-if)#NO SHUT
R1(config-if)#
R1(config-if)#INT ETH 0/2
R1(config-if)#NO SHUT
R1(config-if)#
R1(config-if)#INT ETH 0/1
R1(config-if)#IP ADD 192.168.1.20 255.255.255.0
R1(config-if)#NO SHUT
R1(config-if)#
R1(config-if)#
 • کانفیگ عمومی روتر R2
R2#
R2#
R2#!R2
R2#EN
R2#CONF T
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R2(config)#
R2(config)#INT ETH 1/0
R2(config-if)#NO SHUT
R2(config-if)#
R2(config-if)#INT ETH 1/1
R2(config-if)#NO SHUT
R2(config-if)#
R2(config-if)#INT ETH 1/2
R2(config-if)#NO SHUT
R2(config-if)#
R2(config-if)#
R2(config-if)#INT ETH 0/2
R2(config-if)#IP ADD 192.168.1.21 255.255.255.0
R2(config-if)#NO SHUT
R2(config-if)#
R2(config-if)#

 • کانفیگ مجلسی GLBP

خب می خواهیم که GLBP رو بصورت مجلسی کانفیگ کنیم ، یعنی طبق همون توضیحاتی که دادم R2 بشه AVG!

R1(config)#
R1(config)#INT ETH 0/1
R1(config-if)#
R1(config-if)#!CONFIG GLBP
R1(config-if)#GLBP 1 IP 192.168.1.1
R1(config-if)#GLBP 1 PREEMPT
R1(config-if)#GLBP 1 PRIORITY 150
R1(config-if)#
R1(config-if)#

R2(config)#
R2(config-if)#
R2(config-if)#!CONFIG GLBP
R2(config-if)#GLBP 1 IP 192.168.1.1
R2(config-if)#GLBP 1 PREEMPT
R2(config-if)#GLBP 1 PRIORITY 200
R2(config-if)#
R2(config-if)#
R2(config-if)#

حالا یه بررسی ای بکینم ببینیم داستان چجوریاست ،

R1#
R1#
R1#SHOW GLBP BR
Interface  Grp Fwd Pri State  Address     Active router  Standby router
Et0/1    1  -  150 Standby 192.168.1.1   192.168.1.21  local
Et0/1    1  1  -  Listen  0007.b400.0101 192.168.1.21  -
Et0/1    1  2  -  Active  0007.b400.0102 local      -
R1#

R2#
R2#
R2#SHOW GLBP BRief 
Interface  Grp Fwd Pri State  Address     Active router  Standby router
Et0/2    1  -  200 Active  192.168.1.1   local      192.168.1.20
Et0/2    1  1  -  Active  0007.b400.0101 local      -
Et0/2    1  2  -  Listen  0007.b400.0102 192.168.1.20  -
R2#
R2#

الان قشنگ مشخصه که ( با توجه به خط اول ) روتر R2 الان ACTIVE و AVF1 هست!دمش گرم!کلاینت ها چه اینترنتی دارن!خب فعلا" که همه چی خوب و مجلسی بوده و مشکلی نداشته و همون چیزی بوده که خواسته بودیم! خب ، در ادامه رسیدم به قسمت بعدی که قرار شد برای نوشتن TRACK من اول الگوریتم رو بذارم رو WEIGHT ، تا همین جاشو بریم

R1(config)#
R1(config)#INT ETH 0/1
R1(config-if)#GLBP 1 LO
R1(config-if)#GLBP 1 LOad-balancing WE
R1(config-if)#GLBP 1 LOad-balancing WEighted 
R1(config-if)#

R2(config)#
R2(config)#INT ETH 0/2
R2(config-if)#GLBP
R2(config-if)#GLBP 1 LOA
R2(config-if)#GLBP 1 LOAd-balancing WE
R2(config-if)#GLBP 1 LOAd-balancing WEighted 
R2(config-if)#
R1# R1# R1#SHOW GLBP Load balancing: weighted R2# R2# R2#SHOW GLBP Load balancing: weighted
 • نوشتن TRACK

فقط یه بحثی ، اینجا من 2 تا لینک دارم پس 2 تا TRACK می نویسیم

R1(config)#
R1(config)#
R1(config)#TRACK 1 INT ETH 0/0 LINE-PR
R1(config-track)#
R1(config-track)#TRACK 2 INT ETH 0/2 LINE-PR
R1(config-track)#

R2(config)#
R2(config)#TRACK 3 INT ETH 1/0 LINE-PR
R2(config-track)#
R2(config-track)#TRACK 4 INT ETH 1/1 LINE-PR
R2(config-track)#
R2(config-track)#TRACK 5 INT ETH 1/2 LINE-PR
R2(config-track)#
 • کانفیگ های مربوط به THRESHOLD

قرار بر این بوده که مقدار LOWER برابر با 100 و مقدار UPPER هم برابر با 200 باشه

R1(config)#INT ETHernet 0/1
R1(config-if)#GLBP 1 WEighting 254 LOWER 100 UPper 200


R2(config)#INT ETHernet 0/2
R2(config-if)#GLBP 1 WEighting 254 LOWER 100 UPper 200

حالا ، تو هر روتر میگیم که اگه هر کدوم از لینک ها قطع شد چقدر از مقدار WEIGHT کم بشه!

 • کانفیگ های مربوط به روتر R1
R1(config)#INT ETHernet 0/1            
R1(config-if)#GLBP 1 WEighting 254 LOWER 100 UPper 200
R1(config-if)#GLBP 1 WEighting TRAck 1 DECrement 160   
R1(config-if)#GLBP 1 WEighting TRAck 2 DECrement 100


R1#
R1#SHOW GLBP
 Priority 150 (configured)
 Weighting 254 (configured 254), thresholds: lower 100, upper 200
  Track object 1 state Up decrement 160
  Track object 2 state Up decrement 100
 Load balancing: weighted
 

R1#
R1#
R1#SHOW TRACK
Track 1 
 Interface Ethernet0/0 line-protocol
 Line protocol is Up
  1 change, last change 01:54:08
 Tracked by:
  GLBP Ethernet0/1 1
Track 2 
 Interface Ethernet0/2 line-protocol
 Line protocol is Up
  1 change, last change 00:09:35
 Tracked by:
  GLBP Ethernet0/1 1
R1#
R1#
R1#
R1#
 • کانفیگ های مربوط به روتر R2
R2(config)#INT ETHernet 0/2            
R2(config-if)#GLBP 1 WEighting 254 LOWER 100 UPper 200
R2(config-if)#GLBP 1 WEighting TRAck 3 DECrement 154    
R2(config-if)#GLBP 1 WEighting TRAck 4 DECrement 100      
R2(config-if)#GLBP 1 WEighting TRAck 5 DEcrement 54


R2#SHOW GLBP
 Weighting 254 (configured 254), thresholds: lower 100, upper 200
  Track object 3 state Up decrement 154
  Track object 4 state Up decrement 100
  Track object 5 state Up decrement 54
 Load balancing: weighted

R2#SHOW TRACk 
Track 1 
 Interface Ethernet0/0 line-protocol
 Line protocol is Up
  1 change, last change 01:56:30
Track 3 
 Interface Ethernet1/0 line-protocol
 Line protocol is Up
  1 change, last change 00:10:45
 Tracked by:
  GLBP Ethernet0/2 1
Track 4 
 Interface Ethernet1/1 line-protocol
 Line protocol is Up
  1 change, last change 00:10:45
 Tracked by:
  GLBP Ethernet0/2 1
Track 5 
 Interface Ethernet1/2 line-protocol
 Line protocol is Up
  1 change, last change 00:10:44
 Tracked by:
  GLBP Ethernet0/2 1
R2#
R2#
 • تست و بررسی

مجددا" من وضعیت روتر ها رو میذارم که حواسمون باشه چی به چیه!

R1#
R1#SHOW GLBP BR
R1#SHOW GLBP BRief 
Interface  Grp Fwd Pri State  Address     Active router  Standby router
Et0/1    1  -  150 Standby 192.168.1.1   192.168.1.21  local
Et0/1    1  1  -  Listen  0007.b400.0101 192.168.1.21  -
Et0/1    1  2  -  Active  0007.b400.0102 local      -
R1#
R1#

R1#
R1#SHOW GLBP BR
R1#SHOW GLBP BRief 
Interface  Grp Fwd Pri State  Address     Active router  Standby router
Et0/1    1  -  150 Standby 192.168.1.1   192.168.1.21  local
Et0/1    1  1  -  Listen  0007.b400.0101 192.168.1.21  -
Et0/1    1  2  -  Active  0007.b400.0102 local      -
R1#
R1#

اول میزنم لینک 2مگ روتر R1 رو قطع می کنم!

R1(config)#
R1(config)#INT ETH 0/0
R1(config-if)#SHUT
R1(config-if)#SHUTdown 
R1(config-if)#

*Apr 16 19:29:20.364: %TRACKING-5-STATE: 1 interface Et0/0 line-protocol Up->Down
*Apr 16 19:29:22.367: %LINK-5-CHANGED: Interface Ethernet0/0, changed state to administratively down
*Apr 16 19:29:23.375: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet0/0, changed state to down

R1(config-if)#EXIT
R1(config)#EXIT
R1#
R1#
R1#

R1#SHOW GLBP
 Priority 150 (configured)
 Weighting 94, low (configured 254), thresholds: lower 100, upper 200

  Track object 1 state Down decrement 160
  Track object 2 state Up decrement 100
 Load balancing: weighted
 Group members:

  
R1#SHOW GLBP BRief 
Interface  Grp Fwd Pri State  Address     Active router  Standby router
Et0/1    1  -  150 Standby 192.168.1.1   192.168.1.21  local
Et0/1    1  1  -  Listen  0007.b400.0101 192.168.1.21  -
Et0/1    1  2  -  Listen  0007.b400.0102 192.168.1.21  -

حتما" دقت کردید که

R1#SHOW GLBP
 Weighting 94, 

الان با قطع شدن لینک 2 مگ مقدار WEIGHT برابر با 94 هست و در همین شرایط

R2#
R2#
R2#SHOW GLBP BR
R2#SHOW GLBP BRief 
Interface  Grp Fwd Pri State  Address     Active router  Standby router
Et0/2    1  -  200 Active  192.168.1.1   local      192.168.1.20
Et0/2    1  1  -  Active  0007.b400.0101 local      -
Et0/2    1  2  -  Active  0007.b400.0102 local      -
R2#
R2#

خب من شرایط رو به حالت عادی بر می گردونم و اینبار اون یکی لینک روتر R1 رو قطع میکنم.

R1(config)#
R1(config)#INT ETH 0/0
R1(config-if)#NO SHUT
R1(config-if)#
R1#

R1#
R1#SHOW GLBP BRief 
Interface  Grp Fwd Pri State  Address     Active router  Standby router
Et0/1    1  -  150 Standby 192.168.1.1   192.168.1.21  local
Et0/1    1  1  -  Listen  0007.b400.0101 192.168.1.21  -
Et0/1    1  2  -  Active  0007.b400.0102 local      -
R1#
R1#
R1#
R1#
R1#SHOW GLBP
 Weighting 254 (configured 254)

سراغ اون یکی لینک میرم

R1(config)#INT ETH 0/2
R1(config-if)#SHUtdown 

R1#SHOW GLBP
 Weighting 154 (configured 254)

R1#SHOW GLBP BRief 
Interface  Grp Fwd Pri State  Address     Active router  Standby router
Et0/1    1  -  150 Standby 192.168.1.1   192.168.1.21  local
Et0/1    1  1  -  Listen  0007.b400.0101 192.168.1.21  -
Et0/1    1  2  -  Active  0007.b400.0102 local      -
R1#

همونطور که می بینیم مقدار WEIGHT روی 154 هست که بیشتر از LOWER هست ، شرایط رو به حالت عادی بر میگردونم

R1(config)#INT ETH 0/2
R1(config-if)#NO SHUT
R1(config-if)#

R1#
R1#
R1#
R1#SHOW GLBP 
 Weighting 254 (configured 254)
 • حالا بریم سر وقت روتر R2

قطع لینک 2 مگ

R2#
R2#SHOW GLBP BR
R2#SHOW GLBP BRief 
Interface  Grp Fwd Pri State  Address     Active router  Standby router
Et0/2    1  -  200 Active  192.168.1.1   local      192.168.1.20
Et0/2    1  1  -  Active  0007.b400.0101 local      -
Et0/2    1  2  -  Listen  0007.b400.0102 192.168.1.20  -
R2#
R2#


R2(config)#INT ETH 1/0
R2(config-if)#SHU
R2(config-if)#SHUtdown 
R2(config-if)#

R2#
R2#
R2#SHOW GLBP 
 Weighting 100 (configured 254), thresholds: lower 100, upper 200

R2#
R2#SHOW GLBP BRief 
Interface  Grp Fwd Pri State  Address     Active router  Standby router
Et0/2    1  -  200 Active  192.168.1.1   local      192.168.1.20
Et0/2    1  1  -  Active  0007.b400.0101 local      -
Et0/2    1  2  -  Listen  0007.b400.0102 192.168.1.20  -
R2#

همونطور که میبینیم مقدار WEIGHT روی 100 هست و این روتر همچنان AVG هست.لینک 512 رو هم قطع میکنم

R2(config)#INT ETH 1/2
R2(config-if)#SHU
R2(config-if)#SHUtdown


R2#
R2#SHOW GLBP
R2#SHOW GLBP 
 Weighting 46, low (configured 254), thresholds: lower 100, upper 200

R2#
R2#SHOW GLBP BRief 
Interface  Grp Fwd Pri State  Address     Active router  Standby router
Et0/2    1  -  200 Active  192.168.1.1   local      192.168.1.20
Et0/2    1  1  -  Listen  0007.b400.0101 192.168.1.20  -
Et0/2    1  2  -  Listen  0007.b400.0102 192.168.1.20  -
R2#

R1#SHOW GLBP BRief 
Interface  Grp Fwd Pri State  Address     Active router  Standby router
Et0/1    1  -  150 Standby 192.168.1.1   192.168.1.21  local
Et0/1    1  1  -  Active  0007.b400.0101 local      -
Et0/1    1  2  -  Active  0007.b400.0102 local      -
R1#

الان مقدار WEIGHT روی 46 هست که کمتر از مقدار LOWER هست ، و نتیجه خروجی درست هست و روتر R1 الان AVG هست .نکته آخر اینکه ، معمولا" به این صورت هست که مقدار WEIGHT اگه بیشتر از UPPER شد ، روتر به بازی برگرده ولی تو GNS ، اگه مقدار WEIGHT برابر با خود مقدار LOWER شد ، یعنی از 46 اومد رو 100 ، روتر به بازی بر میگرده. نکته ای که باید بهش توجه داشت اینه که اصلا" میشه این مقدار TRESHOLD را برابر در نظر گرفت و مقدار LOWER و UPPER برابر با 100 باشه.


صادق شعبانی
صادق شعبانی

کارشناس ارشد سیسکو

صادق شعبانی ( هکر قانونمند ، مهندس مایکروسافت ، کارشناس ارشد سیسکو ) : انسانی که کنار میکشه هیچوقت پیروز نمیشه و انسانی که پیروز میشه هیچوقت کنار نمی کشه.

نظرات