صادق شعبانی
کارشناس ارشد سیسکو

آموزش راه اندازی Uplinkfast در سیسکو

در سری سناریو های سیسکو امروز می خواهیم به آموزش راه اندازی Uplinkfast بپردازیم. ابتدا سناریو را تشریح می کنیم و روش حل مسئله را باز می کنیم و با هم این سناریو را انجام می دهیم :  می دانیم که این فیچر برای bypass زمان forward delay در تغییرات direct است.به این صورت که اگر سوئیچی که دارای لینک redundant است ، اگر root port از دست رفت ، پورت redundant که در زمان forward بودن root port دارای وضعیت بلاک بود ، پس از زمان 30 ثانیه به وضعیت forward تغییر وضعیت می دهد.ایده این بود که پورت بلاک بعنوان جایگزین root port در نظر گرفته شود و این جایگزینی پس از دست رفتن root port بصورت آنی و bypass زمان forward delay ها باشد.استفاده از این فیچر تسریع همگرایی نیاز به 2 شرط دارد :

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران
 1. این فیچر تنها روی سوئیچ های access قابل استفاده است.
 2. سوئیچ های مربوطه دارای redundant uplink باشند.
2

پس از کانفیگ این فیچر 2 اتفاق می افتد :

 1. priority سوئیچ را از 32768 به 49152 تغییر می دهد.
 2. مقدار cost اینترفیس ها 3000 تا افزایش پیدا می کند.
 • کانفیگ سناریو

در حالت عادی فقط IOU 1 بعنوان سوئیچ روت در نظر گرفته شده است :

IOU1#SHOW SPANning-tree 

VLAN0001
 Spanning tree enabled protocol ieee
 Root ID  Priority  24577
       Address   aabb.cc00.0400
       This bridge is the root
       Hello Time  2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

 Bridge ID Priority  24577 (priority 24576 sys-id-ext 1)
       Address   aabb.cc00.0400
       Hello Time  2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
       Aging Time 300

در خروجی کامند VERIFY زیر نقش و وضعیت پورتها نوشته شده است :

IOU3#SHOW SPANning-tree 

Interface      Role Sts Cost   Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et0/0        Root FWD 100    128.1  Shr 
Et0/1        Altn BLK 100    128.2  Shr 

Et1/0        Desg FWD 100    128.33  Shr Edge 
Et1/1        Desg FWD 100    128.34  Shr Edge

می خواهیم در این سوئیچ از کامند DEBUG استفاده کنیم

IOU3#DEBUg SPAnning-tree EVents 
Spanning Tree event debugging is on
IOU3#

حال قبل از اینکه فیچر UPLINKFAST را فعال کنیم می خواهیم یکبار RP را SHUTDOWN کنیم تا وارد شدن پورت دیگر را در پروسه همگرایی ببینیم :

 • خاموش کردن ROOT PORT
IOU3(config)#INTerface ETHernet 0/0
IOU3(config-if)#SHU
IOU3(config-if)#SHUtdown

نتیجه این تغییر

*Dec 19 15:43:35.451: STP: VLAN0001 Et0/1 -> listening
*Dec 19 15:43:35.451: STP[1]: Generating TC trap for port Ethernet0/0
IOU3(config-if)#
*Dec 19 15:43:37.475: %LINK-5-CHANGED: Interface Ethernet0/0, changed state to administratively down
IOU3(config-if)#
*Dec 19 15:43:37.475: STP: VLAN0001 sent Topology Change Notice on Et0/1
*Dec 19 15:43:38.479: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet0/0, changed state to down
IOU3(config-if)#
*Dec 19 15:43:50.459: STP: VLAN0001 Et0/1 -> learning
IOU3(config-if)#
*Dec 19 15:44:05.463: STP[1]: Generating TC trap for port Ethernet0/1
*Dec 19 15:44:05.463: STP: VLAN0001 sent Topology Change Notice on Et0/1
*Dec 19 15:44:05.463: STP: VLAN0001 Et0/1 -> forwarding
IOU3(config-if)#

همانطور که می بینیم پورت ETH 0/1 وارد پروسه همگرایی شد و روی این پورت TCN ارسال شد.پورت را به وضعیت سابق خود بر می گردانیم :

IOU3(config)#INTerface ETHernet 0/0
IOU3(config-if)#NO SHUtdown

 • کانفیگ فیچر UPLINKFAST

حالا فیچر UPLINKFAST را روی این سوئیچ کانفیگ می کنیم :

IOU3(config)#SPANning-tree UPLinkfast

به خروجی کامند زیر دقت کنید :

IOU3#SHOW SPANning-tree 

VLAN0001
 Spanning tree enabled protocol ieee
 Root ID  Priority  24577
       Address   aabb.cc00.0400
       Cost    3100
       Port    1 (Ethernet0/0)
       Hello Time  2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

 Bridge ID Priority  49153 (priority 49152 sys-id-ext 1)
       Address   aabb.cc00.0200
       Hello Time  2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
       Aging Time 300
 Uplinkfast enabled

Interface      Role Sts Cost   Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et0/0        Root FWD 3100   128.1  Shr 
Et0/1        Altn BLK 3100   128.2  Shr 

Et1/0        Desg FWD 3100   128.33  Shr Edge 
Et1/1        Desg FWD 3100   128.34  Shr Edge

در قسمت BRIDGE ID همانطور که پیداست ، مقدار PRIORITY سوئیچ افزایش پیدا کرده است ، همچنین COST اینترفیس ها هم مقدار 3000 تا افزایش پیدا کرده است.حال مجدد پورت ETH 0/0 را که ROOT PORT اصلی ماست را SHUTDOWN می کنیم :

IOU3(config)#INTerface ETHernet 0/0
IOU3(config-if)#SHUTdown

و حالا همانطور که انتظار می رفت پورت ETH 0/1 سریع جایگزین ROOT PORT شد

IOU3(config-if)#
*Dec 19 15:52:04.538: STP: VLAN0001 new root port Et0/1, cost 3200
*Dec 19 15:52:04.538: %SPANTREE_FAST-7-PORT_FWD_UPLINK: VLAN0001 Ethernet0/1 moved to Forwarding (UplinkFast).

اگر ROOT PORT اصلی به وضعیت نرمال خود برگردد

IOU3(config)#INTerface ETHernet 0/0
IOU3(config-if)#NO SHUtdown 

*Dec 19 15:54:41.882: STP: VLAN0001 new root port Et0/0, cost 3100
*Dec 19 15:54:41.882: STP: VLAN0001 Et0/1 -> blocking (uplinkfast)
*Dec 19 15:54:41.882: STP[1]: Generating TC trap for port Ethernet0/1
*Dec 19 15:54:41.882: %SPANTREE_FAST-7-PORT_FWD_UPLINK: VLAN0001 Ethernet0/0 moved to Forwarding (UplinkFast).


صادق شعبانی
صادق شعبانی

کارشناس ارشد سیسکو

صادق شعبانی ( هکر قانونمند ، مهندس مایکروسافت ، کارشناس ارشد سیسکو ) : انسانی که کنار میکشه هیچوقت پیروز نمیشه و انسانی که پیروز میشه هیچوقت کنار نمی کشه.

نظرات