آموزش اضافه کردن چند IP در اینترفیس روتر سیسکو

چگونه چند آدرس IP در یک Interface روتر اضافه کنیم؟ گاهی اوقات به دلیل کمبود امکانات و تفکیک شبکه ها از هم بدون دانش vlan بندی میتوان همزمان با یک اینترفیس روتر سیسکو به دو شیکه سرویس داد یعنی ترافیک عبوری از دو رنج متفاوت ip با یک اینترفیس بدون vlan بندی نحوه کار بدین صورت است که فرض کنید ما در شبکه خود و رنج متفاوت ای پی داریم و میخواهیم این دو رنج متفاوت با هم دیگر بدون vlan بندی ارتباط دشته باشند در ضمن این دو رنج متفاوت بر روی یک سوئیچ قرار دارند برای پیاده سازی این سناریو ما بر روی اینترفیس روتر که متصل به این سویچ هست دو ip تعریف میکنیم و هر کدام از ip ها به عنوان GW شبکه مربوطه خواهد بود ، با دستور

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران
interface fastethernet 0/0
ip address a.b.c.d netmask  secondary

نظرات