Trunk Link چیست؟ کاربرد لینک ترانک در سویچ های سیسکو چیست؟

لینک Trunk چیست و چه مفهومی دارد؟ در لغت از trunk تعابیر گوناگونی وجود دارد مانند تنه ی درخت , خورتوم فیل ویا صندوف عقب ماشین!!! اما مفهوم آن در اینجا چیز دیگری است. برای ارتباط بین سویئچ ها باید از vlan trunking استفاده کنیم.در واقع پورت ترانک امکان ارتباط بین دو ویا چند سویئچ را فراهم میکند.

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

زمانی که برای سویئچ ها vlan ایجاد میکنیم ممکن است کامپیوتر هایی که عضو ان vlan هستند متصل به سویئچ های مختلفی باشند پس برای انتقال اطلاعات بین این کامپیوتر ها باید راهی وجود داشته باشد که داده ها از سویئچ های مختلف عبور کنند.این مساله زمانی اتفاق میافتد که بین این سویئچ ها لینکی وجود داشته باشد که بتواند بسته های مربوط به یک vlan خاص را بین سویئچ ها انتقال دهد.

Trunk Link چیست؟ کاربرد لینک ترانک در سویچ های سیسکو چیست؟

یکtrunk یک لینک point-to-point بین یک دستگاه و دستگاه دیگر شبکه است. Trunk ها ترافیک چندین vlan را بر روی یک لینک تکی حمل می کنند و به شما اجازه گسترش VLAN ها را در کل شبکه می دهند. وظیفه ی این کار برعهده ی لینک trunk میباشد و بسته های مربوط به هر vlan را از خود عبور میدهد.

اما برای اینکه این بسته ها به vlan مورد نظر برسد باید اطلاعات مشخصی وجود داشته باشد که بسته ها به مقصد مورد نظر برسند. این اطلاعات ID و یا TAG نام دارد که روی هر بسته شماره ی vlan مورد نظر را مشخص می کند که فریم متعلق به آن است.سویئچ ها به هر فریمی که از لینک trunk عبور میکنند یک tag ویا id اضافه میکنند.

trunk

شکل بالا نشان دهنده ی ارتباط بین سوییچ ها از طریق لینک trunk میباشد.لینک trunk دارای دو پروتوکول ISL و 801.1Q میباشد که به اختصار توضیحی راجع به هر یک میدهیم.1-ISL : این روش مختص CISCO است. دراین روش هر فریمی که میخواهد از روی لینک trunk عبور کند 30 بایت اطلاعات به ان اضافه میشود.

این اطلاعات در واقع کمک میکند تا سویئچ ها بفهمند بسته متعلق به کدام vlan میباشد.2-801.1Q روش استانداردی است که در سویئچ های همه ی برند ها موجود است.دراین روش واحدهای مختلف شبکه به بخش های مجازی و منطقی در سویئچ تقسیم میشوند که هر ایستگاه تنها با ایستگاه های موجود در vlan خود در ارتباط باشند.در این روش میتوان از محدودیت پهنای باند و دسته بندی دسترسی های مختلف برای هر vlan استفاده کرد که اعمال این دسترسی ها امنیت بالای این روش را نشان میدهد. در دوره آموزش نتورک پلاس در خصوص مفاهیم اولیه ترانک و پورت ترانک صحبت میکنیم.


نظرات