مقایسه دو Access List نوشته شده در سیسکو

بپرسید

0

{{ digitTrunc(content.likes) }}

سلام خدمت همگی اساتید و Itproهای عزیز.

آیا دو اکسس لیست زیر با هم تفاوت دارند؟ یا هر دو کارشان این است که رنج پورت های 3127 تا 3198 را از همه به همه بلاک کنند؟

access-list 115 deny tcp any any range 3127 3198
access-list 115 deny tcp any range 3127 3198 any

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

پاسخ ها به این سوال

پاسخ ها به این سوال

{{ digitTrunc(post.likes) }}

این پست در تاریخ {{ dateString(new Date(post.deleteDate)) }} توسط {{ post.deletedByUser }} حذف شده است.

دلیل حذف: {{ post.deleteReason ?? 'نامشخص' }}

{{ err }}
{{ post.userAchivements.rhodiumAchievements }}
{{ post.userAchivements.platinumAchievements }}
{{ post.userAchivements.goldAchievements }}
{{ post.userAchivements.silverAchievements }}
{{ post.userAchivements.bronzeAchievements }}
{{ timeSince(new Date(post.date)) }} قبل

برای ثبت پاسخ خود در وب سایت وارد حساب کاربری خود شوید
قابلیت ارسال مطلب توسط مدیریت سایت غیر فعال شده است